Meer geschiedenis? Kijk op NPOKennis.nl
↳ Enter om te zoeken
donderdag 7 december 2023

Jaarlijks wordt onder auspiciën van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Eurekaprijs toegekend aan de beste prestaties op het gebied van het populariseren van wetenschap en kennis naar het brede publiek.

De "Jos Withagen"-Eurekaprijs 2008 is bestemd voor de maker(s) van het beste Nederlandse televisie- of radioprogramma op het terrein van kennis en wetenschap. Voor deze prijs komen uitsluitend originele Nederlandstalig producties in aanmerking, die op uitstekende wijze hebben bijgedragen aan de publieke kennis van en de publieke betrokkenheid bij de wetenschap.

De jury bestaat uit de winnaars van het vorig jaar, aangevuld met door NWO aangezochte extra leden. NWO stelt de jury in en benoemt de voorzitter. De jury wordt bijgestaan door een onafhankelijk secretariaat. Dit wordt in 2008 behartigd door Bureau Kunst & Wunderkammer uit Amsterdam. Secretaris van de jury is Leontine van de Stadt.
Het secretariaat van de jury voert in samenspraak met NWO alle taken uit die nodig zijn om de jury goed te kunnen laten functioneren. De jury laat zich bij zijn beoordelingen vooral leiden door kwaliteitskenmerken als originaliteit en artisticiteit.

Bijna de gehele redactie was tijdens de uitreiking aanwezig in NEMO in Amsterdam. Zij namen de trofee apetrots in ontvangst.

De redactie bedankt alle kijkers niet alleen voor het kijken naar ons programma, maar ook voor hun opmerkingen, suggesties en tips.

Na de zomerstop zal Andere Tijden vanaf donderdag 4 september weer te zien zijn met een serie nieuwe uitzendingen. Op dezelfde tijd en zender: donderdagavond 21.25u. Nederland 2. De redactie wenst u alvast een hele fijne zomer.

Vragen?

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem dan contact op met de redactie: